โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
บ้านเลขที่ 299 หมู่ที่ 5  ตำบลปากช่อง  อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
ถาม-ตอบ (Q&A)
เรื่อง อ่าน ตอบ โพสโดย วันที่