โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
บ้านเลขที่ 299 หมู่ที่ 5  ตำบลปากช่อง  อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนผาแดงวิทยาคม จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร แสดงความยินดีกับนักเรียนที่จะกำลังสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 นี้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนผาแดงวิทยาคม (อ่าน 90) 05 เม.ย. 66
ประกาศจากกลุ่มบริหารวิชาการนักเรียนทุกคนสามารถตรวจสอบผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป... (อ่าน 86) 05 เม.ย. 66
ประกาศปิดภาคเรียนที่ 2/2565 และ ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 โรงเรียนผาแดงวิทยาคม แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน (อ่าน 84) 05 เม.ย. 66
กิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของชาวตำบลปากช่อง (อ่าน 90) 05 เม.ย. 66