โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
บ้านเลขที่ 299 หมู่ที่ 5  ตำบลปากช่อง  อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
                                                                              หนึ่งในผาแดงฯ
                                                                                     ***
                                         ผาแดงวิทยาคมรื่นรมย์ยิ่ง                       เพริศแพรวพริ้งจรรยาพร้อมน้อมจิตมั่น
                                         เพื่ออบรมบ่มนิสัยใจผูกพัน                     ร่วมสร้างสรรค์พัฒนาค่าของคน
                                         เรียนดี  มีวินัย  ใจนักกีฬา                       ทรงคุณค่าคุณธรรมนำฝึกฝน
                                         แดง – น้ำเงิน นั้นภูมิใจสถาบันตน           เราทุกคนสามัคคีมีน้ำใจ
                                         ลูก ผด.ว. ยึดมั่นกตัญญู                         บูชาครูผู้มีคุณในดวงใจ
                                         อุทิศตนสร้างสถาบันเพื่อชาติไทย           สุขสดใสอำไพผ่อง แดง-น้ำเงิน
                                         สถาบันแห่งนี้ที่เรารัก                             ได้ประจักษ์มีคุณค่าน่าสรรเสริญ
                                         ลูก ผด.ว.ศูนย์รวมใจแกร่งแดง-น้ำเงิน      ค่าสูงเกินเหนือสิ่งใดในผาแดงฯ
                                                   สมนึก   พรรณขาม  คำร้อง/ทำนอง