โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
บ้านเลขที่ 299 หมู่ที่ 5  ตำบลปากช่อง  อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนผาแดงวิทยาคม

                โรงเรียนผาแดงวิทยาคม จัดตั้งเมื่อ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2540 เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนติ้ววิทยาคม จัดตั้งเป็นสาขาเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยรับงบประมาณให้จ้างครูอัตราจ้าง 2 อัตราโดยมี นายสุกิจ สิมลี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนติ้ววิทยาคม ทำหน้าที่ดูแลโรงเรียนสาขาโรงเรียนผาแดงวิทยาคม ตั้งอยู่ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน มีพื้นที่จำนวน 300 ไร่ โดยได้รับความยินยอมให้ใช้ที่ดินจัดตั้งโรงเรียน ซึ่งลงนามโดยนายแสวง ธีระวิทย์ ผู้ว่าราชการเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นายทองอินทร์ งามสมผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แต่งตั้งให้ นายชำนาญ นาอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนติ้ววิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนผาแด'วิทยาคม ต่อมากรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งลงนามโดย นายกว้าง รอบคอบ แต่งตั้งให้นายสุกิจ สิมลี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนติ้ววิทยาคม ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนผาแดงวิทยาคมและมีคำสั่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ให้ นายสุกิจ สิมลี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนผาแดงวิทยาคม
 

แผนที่โรงเรียน
แผนผังโรงเรียน