โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
บ้านเลขที่ 299 หมู่ที่ 5  ตำบลปากช่อง  อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
ติดต่อเรา
โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
บ้านเลขที่ 299 หมู่ที่ 5   ตำบลปากช่อง  อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110

Email : pdw.school.299@gmail.com
Facebook : โรงเรียนผาแดงวิทยาคม


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน