โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
บ้านเลขที่ 299 หมู่ที่ 5  ตำบลปากช่อง  อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
บ้านเลขที่ 299 หมู่ที่ 5   ตำบลปากช่อง  อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110

Email : pdw.school.299@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :