โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
บ้านเลขที่ 299 หมู่ที่ 5  ตำบลปากช่อง  อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 1 คน
ชื่อ-นามสกุล : วรรณนิภา ชาอุ่น (นิด)
ปีที่จบ : 2545   รุ่น : 45
อีเมล์ : wannipagaasvig@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม